Sommar på Gotan

Dessa sommaraktiviteter kommer Junis UTK att genomföra tillsammans med Ockelbo UNF samt IOGT-NTO Ockelbo Framtid

Information om sommaraktiviteterna 2022 kommer. Håll utkik här under våren 2022!

Vi håller till på Gotan, Norra Åsgatan 56, Ockelbo

Frågor?

Vid frågor ring 070-341 35 89 eller skicka e-post till junis@ockelbounf.se

Sommar på Gotan genomförs av Junis i samarbete med Ockelbo kommun