Filmfestival

Välkommen till Junis Sportlovsfilmfestival 2019.
I samband med filmfestivalen kommer vi även att genomföra årsmöte.